Finn gullbilletten og vinn premier med verdi opptil 3000kr!

grogro råwbar gullbilletten

NÅ starter GroGro's største skattejakt! Vi har gjemt gullbilletter i 20 stk Råwbarer og plassert de i fysiske- og nettbutikker rundt om i hele landet! Nå er det din oppgave å finne de. 

Skattejakten går ut på å finne en gullbillett som er gjemt i våre Råwbarer. Det finnes totalt 20 stk Råwbarer med en gullbillett i seg. Disse er plassert i fysiske- og nettbutikker rundt om i hele landet. Gullbilletten kan befinne seg i alle våre 3 smaker (den grønne, den rosa og den oransje).

Slik vinner du:

  1. Kjøp en GroGro Råwbar (enkeltvis eller boks) fra fysisk- eller nettbutikk. 
  2. Gullbilletten skal befinne seg på innsiden av emballasjen hvis den råwbaren inneholder en gullbillett.
  3. Fant du en gullbillett? Skann QR koden, og registrer deg for å motta premien.

Skattejakten varer fra 11.03.24 - 30.04.24, og gullbilletten må registers hos oss innen tidsperioden som står.

GroGro skattejakt med Råwbar

Premier:

Gullbillettene er nummerert med tall fra 1-20.

  • Billett med nr. 1-5 = 3 ekser med Råwbar (Eple, kakao og aprikos) + pengepremie på 2000kr.
  • Billett med nr. 6-20 = 3 esker med Råwbar (eple, kakao og aprikos).

Deltagere må oppfylle kravene lagt frem i våre kampanjevilkår for å motta premie:

 KAMPANJEVILKÅR - Gullbilletten // GroGro 

 1.  Kampanjeansvarlig

Kampanjen arrangeres av GroGro AS. Ved deltagelse i kampanjen ansees deltageren å ha akseptert vilkårene i kampanjen. GroGro AS vil ikke kunne kontakte deg etter endt kampanjeperiode. Nedenfor kan du finner du mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, blant annet om hvordan du kan kontakte oss.  

2.  Om kampanjen

Kampanjen starter kl 13.00 mandag 11.03.2024 og varer til og med kl 23.59 torsdag 11.04.2024. Vi deler ut premie til hver vinner som finner en gullbillett i sin Råwbar. Størrelsen på premien vil variere ut i fra nummeret som står på gullbilletten. Nr. 1-5 vinner tre esker med Råwbar, en boks av hver smak (totalt 60 stk Råwbarer) og pengepremie på 2000kr. Nr. 6-20 vinner tre esker med Råwbar, en boks av hver smak (totalt 60 stk Råwbarer). Ved vinst må deltager skanne QR koden på billetten, registrere seg og ta bilde av billetten. Dialog og overrekkelse av premie vil foregår over e-post. 

3.  Deltagelse

Det er åpent for alle over 18 år som har kjøpt en GroGro Råwbar, og har bostedsadresse i Norge. Ansatte (og deres nærmeste familie) i GroGro AS, og andre profesjonelle aktører tilknyttet konkurransen kan ikke løse inn premien dersom de finner en gullbillett.

 De som finner en gullbillett i en Råwbar løser inn premien ved å skanne QR koden på billetten, registrere seg og sender over bilde av gullbilletten. NB: Ta vare på billetten til premien overrekkes, da denne er verifisering av deltagelsen og premie. Premien kan kun løses inn en gang, og må løses inn i løpet av kampanjeperioden.

Personen som registrerer seg, blir GroGro sin kontaktperson gjennom konkurransen.

For at registreringen skal være gyldig må du fylle inn ditt navn, gyldig epost-adresse, telefonnummer, fødselsdato, postadresse, postnummer og poststed på kampanjesiden. Registreringen er personlig og kan ikke overdras til andre.

4.  Hvordan og når avgjøres vinner(e)

Vinnere melder selv inn at de har funnet en gullbillett i Råwbaren, og vi vil sende ut premie til alle som melder inn funn i løpet av kampanjeperioden, og som oppfyller de øvrige vilkårene for å vinne, se punkt 3 over. Kampanjeperioden varer fra mandag 11.03.2024 til og med fredag 11.04.2023. Du vil kontaktes innen 7 dager etter du har registrert funn av gullbilletten.

5.  Premiens innhold

Gullbilletten er en matsikker billett merket med et nummer fra 1-20.

Premien varierer ut i fra nummer. som står på gullbilletten. Nr. 1-5 vinner tre esker med Råwbar, en boks av hver smak (totalt 60 stk Råwbarer) og en pengepremie på 2000kr. Nr. 6-20 vinner tre esker med Råwbar, en boks av hver smak (totalt 60 stk Råwbarer). Premien overleveres av GroGro AS. Vinneren vil kontaktes innen 7 dager etter man har registrert funn av en gullbillett, så lenge registreringen skjer i løpet av kampanjeperioden. Dialog for å overrekke premien vil foregå over e-post.

Premien kan ikke byttes i kontanter.

6.  Tvister og uenighet

Ved uenighet om konkurransevilkårene forbeholder GroGro AS seg retten til å foreta en skjønnsmessig avgjørelse av forholdet. Deltagerne kan ikke rette erstatningskrav mot GroGro AS på bakgrunn av kampanjen. GroGro AS forbeholder seg rett til uten varsel å foreta endringer i, eller tilføyelser til, vilkårene for kampanjen.

GroGro AS forbeholder seg rett til, etter eget skjønn, å holde tilbake premier dersom en vinner etter GroGro AS oppfatning ikke er kvalifisert, påmeldingen er ugyldig eller vinneren ikke oppfyller de nødvendige kravene som er fastsatt i disse vilkårene og betingelsene.

GroGro AS forbeholder seg rett til å ekskludere personer fra konkurransen hvis gitt persons deltakelse etter GroGro AS oppfatning kan oppleves som støtende.

GroGro AS forbeholder seg rett til å ekskludere personer fra konkurransen hvis det mistenkes stemmejuks.

GroGro AS forbeholder seg rett til å trekke tilbake eller endre kampanjen dersom uforutsette omstendigheter eller omstendigheter utenfor arrangørens kontroll skulle inntreffe.

7.  Kontakt oss

For spørsmål kan du kontakte oss på e-post: marketing@grogro.no

 Personverninformasjon

GroGro AS - Behandling av personopplysninger ved GroGro sin kampanje «Finn gullbilletten og vinn premier med verdi opptil 3000kr»

For at du skal kunne løse inn premien, vil vi lagre opplysningene du deler med oss ved registrering på kampanjesiden.

Personopplysninger som oppgis vil kun bli benyttet for administrering av kampanjen. Det vil kunne variere noe fra kampanje til kampanje, men inkluderer typisk fullt navn, e-postadresse, adresse, fødselsdato, postnummer, poststed, telefonnummer, bilde(r) og eventuelle andre bidrag som fremgår av sammenhengen.

Dersom du finner en gullbillett vil vi kontakte deg via e-post eller telefon.

Opplysningene om deg vil slettes så snart kampanjen er gjennomført og de vil ikke brukes til noe annet enn din deltakelse i kampanjen. Opplysningene slettes senest 30. April 2024.

Vårt grunnlag for bruken av personopplysninger er å gjennomføre en avtale med deg, nemlig din deltakelse i kampanjen og vår berettigede interesse i å drive markedsføring.

Tilbake til bloggen